AVANTIA Reiser for kompetanse- og kulturbygging

Vi sikrer at innhold og avvikling fungerer sammen. Med flere års erfaring fra norsk og internasjonal reiseindustri finner vi den optimale balansen mellom pris, komfort, beliggenhet, opplevelser og faglig utbytte av reisen.

For kunden sikrer vi en helhetlig løsning ved å kunne ta ansvar for alle deler av arrangementet, fra planlegging, innhold, invitasjoner, grafisk profil, gunstige reiseopplegg, riktig hotellvalg med beliggenhet og standard, teknisk opplegg og lokale arrangement og utflukter. Fornøyde kunder har fått skreddersydde møter, seminarer, landsmøter, festmiddager, studieturer og messereiser over store deler av verden.

Vi arrangerer for kompetanse og kulturbygging.

mnu radgiving

mnu redaksjon

mnu design

mnu medietrening

mnu arrangement

mnu reiser

Måltrostveien 51, 0786 Oslo
 
eidal@axentum.no  +47 92 01 80 80