MEDIETRENING Kunnskap og teknikk som er avgjørende i samspill med media

Opplæringen gis av erfarne instruktører med lang medieerfaring.
Opplegget har gode referanser fra kommuner, offentlige etater og organisasjoner, som blant annet NSB, Jernbaneverket, Utenriksdepartementet med flere.
Innholdet prioriterer praktisk trening i tv-intervju, da disse teknikkene og utfordingene også er relevante overfor trykte medier og radio. Man tar for seg gruppens egne case og klassiske problemstillinger som ulykker, kriser, underslag, seksuell trakassering osv. Alle deltakerne er tilstede, slik at de også kan lære av å observere.

Ved siden av trening får man noen timer med foredrag, der også sosiale medier kan tas med. Foredragene kommer inn på redaksjonelle metoder, trender og utvikling og hvordan jobbe planlagt og strategisk overfor medier. Deltakerne får også et kompendium, et hefte med plansjer for notater og planleggingsverktøy.
Deltakerne lærer seg å håndtere intervjusituasjonene de kan komme opp i med nettjournalister, avisjournalister og radio og tv-intervjuer. Gjennom intervjuøvelsene får deltakerne tips og råd, og de får innblikk i hvordan journalister tenker og jobber og hvordan forholde seg til dette. De får bryne seg på realistiske case og oppleve hvordan tøffe journalister jobber.

Kurset tilpasses dine ønsker, med valg blant temaer som:
Statementbasert svarmetode. En metodikk for forberedelser til og gjennomføring av intervjuer. Ulike medier – ulike arbeidsmåter. Hvordan håndtere henvendelser og uventede saker og situasjoner. Nå dine mål ved bruk av media før, under og etter intervjuet for nettaviser, papiraviser, radio og TV. Hvordan tilrettelegge saker for journalisten Hvordan lage seg en god beredskap for mediesaker
Hvordan forberede andre for intervjuer. Bygging av målrettet budskap (statement) og identifisering av mål for intervjuet. Hvordan bruke e-post og elektronisk informasjon i intervjusituasjonen.
Læringsmål. Håndtere intervjuer for ulike medier – avis, nett, radio og TV. Tilegne seg en metodikk for forberedelser til og gjennomføring av intervjuer. Å formulere gode budskap for intervjusituasjoner. Takle nyhetsintervjuet og andre krevende.

 

mnu radgiving

mnu redaksjon

mnu design

mnu medietrening

mnu arrangement

mnu reiser

Måltrostveien 51, 0786 Oslo
 
eidal@axentum.no  +47 92 01 80 80