RÅDGIVING Måloppnåelse ved omsorg for nyansene i budskap og aktiviteter

De fleste aktiviteter er kommunikasjon, og det påvirker resultater på alle nivåer og områder. God, strategisk og helhetlig kommunikasjon forutsetter at både innhold og utførelse holder høy kvalitet. Det krever godt samarbeid mellom rådgiver og flere nivåer i organisasjonen.

Et eksternt perspektiv er ofte nyttig for å se organisasjonens aktiviteter i sammenheng. Bruk oss gjerne på enkeltoppdrag, men trenger du en ekstra kommunikasjonsmedarbeider kan du også få en helhetlig kommunikasjonsutvikling som bidrar til målrettede resultater.

Vår arbeidsfor er rasjonell, målrettet og strategisk. Enten det er rådgiving, produksjon for web eller papir, arrangement eller reiser, er målet å bidra til at utgiveren når sine mål. Dette oppnås med god forståelse for kunders virksomhet, kommunikasjonsfaglig kompetanse, effektiv bruk av journalistiske virkemidler, målrettet design og gode rutiner for trykk, webpublisering og arrangement.

 

mnu radgiving

mnu redaksjon

mnu design

mnu medietrening

mnu arrangement

mnu reiser

Måltrostveien 51, 0786 Oslo
 
eidal@axentum.no  +47 92 01 80 80