REDAKSJON Tekst, foto, layout og innholdsproduksjon for trykk og web

kollektivtrafikkforeningenniceglassogfasadevingehjulet

 

Uansett medium er bearbeiding, prioritering og redigering av innhold sentralt i prosessen. Her tilfører vi høy kommunikasjonsfaglig kompetanse, journalistiske verktøy og målrettet design. Vi sikrer at alle deler av produksjonen støtter opp om de strategiske mål.

Vår produksjon er omfattende og kontaktflaten med grafiske bedrifter er bred. Små eller store opplag, høy eller lav kostnad, stort eller lite format. Hensikt, målgruppe og ønsket effekt er avgjørende.

Innholdsproduksjon er et effekfullt virkemiddel for å bygge tillitt, lojalitet og gode relasjoner både internt og eksternt. Med åpenhet og troverdig informasjon over lang tid, bygges solide relasjoner og en tydelig profil. Derfor er vi opptatt av hensikt, mål og midler, som premisser for arbeidet med produktutvikling, redigering, produktsjon og presentasjon.

Publisering på trykk og web skal fremme organisasjonens mål og skape bedre relasjoner til medarbeidere, kunder og omgivelser. Vi sikrer kvaliteten på konseptutvikling, design, foto, produksjon, tekstredigering, trykk eller webpublisering og distribusjon.

Et fagblad krever etterrettelighet og kvalitet i alle ledd. Dette forutsetter god kommunikasjon med fagmiljøene, et innhold som gir leseren utvidet kunnskap og gode rutiner. Vi tar totalansvar eller delansvar for innhold, redigering, presentasjon og produksjon av bedriftspublikasjoner.

Årsrapporten legitimerer og skaper tillit. Det krever at utforming og innhold sikrer tilgjengeligheten. Redigering og tilpasning til målgruppene blir derfor avgjørende for å få ønsket effekt. Dette er en prosess som ligger i kjernen av Axentums kompetanse.

Websider: www.solskjerming.no  www.kollektivtrafikk.no

Flere av Axentums produksjoner har vunnet eller ligget i toppen i konkurransen Årets bedriftsavis. Gjennom flere år utviklet Arne Eidal kriteriene og ledet juryen for Kommunikasjonsprisen / Årets beste bedriftsblad.

 

mnu radgiving

mnu redaksjon

mnu design

mnu medietrening

mnu arrangement

mnu reiser

Måltrostveien 51, 0786 Oslo
 
eidal@axentum.no  +47 92 01 80 80