REISER Reiseteknisk opplegg for seminarer, messereiser og kundeturer

Rasjonelle produksjoner krever lave marginer og gir gunstige priser. 

Omsorg for detaljene sikrer den beste reiserute og beliggenhet.

Lokal kunnskap og kontaktnett gir maks utnyttelse av tiden.

Faglig utbytte, erfaringsutveksling og de beste rammer for sosiale
aktiviteter er styrende for at opplegget gir forventet måloppnåelse.

Med lang erfaring fra alle deler av reiseproduksjon, lokalt og internasjonalt, sikres trygghet og kvalitet i alle ledd.

 

prosjekter2

 

mnu radgiving

mnu redaksjon

mnu design

mnu medietrening

mnu arrangement

mnu reiser

Måltrostveien 51, 0786 Oslo
 
eidal@axentum.no  +47 92 01 80 80